Gia đình chim

Ibis đầu đen dài khoảng 50 đến 90 cm, con đực lớn hơn con cái một chút

Pin
Send
Share
Send
Send


  • Threskiornis melanocephalus: Ấn Độ đến Đông Nam Á, mùa đông đến Trung Quốc, Sumatra và Philippines

Các nguồn nhận dạng đơn vị phân loại này

Các khái niệm phân loại Avibase (hiện tại):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Các khái niệm phân loại Avibase v. 01 (tháng 8 năm 2013):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Các khái niệm phân loại Avibase v. 02 (tháng 5 năm 2014):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Các khái niệm phân loại Avibase v. 03 (tháng 3 năm 2015):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Các khái niệm phân loại Avibase v. 04 (tháng 8 năm 2016):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Các khái niệm phân loại Avibase v. 05 (Tháng 1 năm 2017):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Các khái niệm phân loại Avibase v. 06 (Tháng 2 năm 2018):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Các khái niệm phân loại Avibase v. 07 (Tháng 2 năm 2020):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 00:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 01:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 02:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 03:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 04:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 05 (tháng 6 năm 2012):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 05.1 (tháng 10 năm 2012):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 06 (tháng 11 năm 2013):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 06.1 (tháng 2 năm 2014):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 07 (tháng 7 năm 2014):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 08 (tháng 10 năm 2015):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 09 (tháng 12 năm 2016):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra Birdlife phiên bản 09.1 (tháng 6 năm 2017):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra phân loại HBW và BirdLife v2 (tháng 12 năm 2017):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra phân loại HBW và BirdLife v3 (tháng 11 năm 2018):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra phân loại HBW và BirdLife v4 (tháng 12 năm 2019):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra phân loại HBW và BirdLife v5 (tháng 12 năm 2020):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Ủy ban quốc tế pour les noms français des oiseaux (1993, bản sửa đổi 2009):
Ibis a tête noire (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Commission internationale pour les noms français des oiseaux (1993):
Ibis a tête noire (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản đầu tiên:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephala) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 3:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Phiên bản thứ 4 của Clements:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 5 (như đã xuất bản):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 5 (bao gồm 2000 bản sửa đổi):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 5 (bao gồm các bản sửa đổi năm 2001):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 5 (bao gồm các bản sửa đổi năm 2002):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 5 (bao gồm các bản sửa đổi năm 2003):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 5 (bao gồm các bản sửa đổi năm 2004):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 5 (bao gồm các bản sửa đổi năm 2005):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 6:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 6 (bao gồm các bản sửa đổi năm 2007):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 6 (bao gồm các bản sửa đổi năm 2008):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 6 (bao gồm các bản sửa đổi năm 2009):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 6 (phiên bản 6.5 bao gồm các bản sửa đổi năm 2010):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 6 (phiên bản 6.6 bao gồm các bản sửa đổi năm 2011):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 6 (phiên bản 6.7 bao gồm các bản sửa đổi năm 2012):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 6 (phiên bản 6.8 bao gồm các bản sửa đổi năm 2013):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements phiên bản thứ 6 (phiên bản 6.9 bao gồm các bản sửa đổi năm 2014):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements, phiên bản 2015:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements, phiên bản 2016:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements, phiên bản 2017:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements, phiên bản 2018:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Clements, phiên bản 2019:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
eBird phiên bản 1.50:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
eBird phiên bản 1.52:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
eBird phiên bản 1.53:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
eBird phiên bản 1.54:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
eBird phiên bản 1.55:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
eBird phiên bản 2015:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
eBird phiên bản 2016:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
eBird phiên bản 2017:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
eBird phiên bản 2018:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
eBird phiên bản 2019:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore xuất bản lần thứ 2:
Oriental Ibis (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore ấn bản thứ 2 (bao gồm? Bổ sung):
Oriental Ibis (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore ấn bản thứ 3 (như đã xuất bản):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore xuất bản lần thứ 3 (bao gồm cả icorigenda 1.2):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore xuất bản lần thứ 3 (bao gồm cả bộ điều hành 2.1):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore ấn bản thứ 3 (bao gồm cả icorigenda 3.1):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore ấn bản thứ 3 (bao gồm cả bộ 4):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore ấn bản thứ 3 (bao gồm cả bộ 5):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore xuất bản lần thứ 3 (bao gồm cả lớp 6):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore ấn bản thứ 3 (bao gồm cả bộ 7):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore ấn bản thứ 3 (bao gồm cả bộ 8):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore tái bản lần thứ 4 (quyển 1-2):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Howard and Moore xuất bản lần thứ 4 (bao gồm cả cuốn sách nhỏ 1-2):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Handbook of the Birds of the World (quyển 1-16):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Cẩm nang về Các loài chim trên thế giới (31/01/2015):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Sổ tay các loài chim trên thế giới (03/07/2017):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Sổ tay về Các loài chim trên Thế giới và Đời sống Chim (Tháng 12 năm 2017):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Sổ tay về Các loài chim trên Thế giới và Đời sống Chim (Tháng 12 năm 2018):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 1.0:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 1.1:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 1.5:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 1.6:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 1.7:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.0:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.1:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.2:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.3:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.4:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.5:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.6:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.7:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.8:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.9:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.10:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 2.11:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 3.1:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 3.2:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 3.3:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 3.4:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 3.5:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 4.1:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 4.2:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 4.3:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 4.4:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 5.1:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 5.2:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 5.3:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 5.4:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 6.1:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 6.2:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 6.3:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 6.4:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 7.1:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 7.2:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 7.3:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 8.1:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 8.2:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 9.1:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 9.2:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 10.1:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 10.2:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
IOC World Bird Names, phiên bản 11.1:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Câu lạc bộ chim phương Đông:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus)
James Lee Peters (bản gốc):
Threskiornis melanocephala [phiên bản 1]
James Lee Peters (xuất bản lần thứ 2):
Threskiornis aethiopicus melanocephalus [phiên bản 1]
Sibley và Monroe (1993):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Sibley và Monroe (1993, bao gồm các chỉnh sửa đến 1998):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Sibley và Monroe xuất bản lần thứ 2 (1996):
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Danh sách kiểm tra gia cầm của Nhóm làm việc, phiên bản 0.01:
Ibis đầu đen (Threskiornis melanocephalus) [phiên bản 1]
Zoonomen - Tài nguyên danh pháp động vật học:
Threskiornis melanocephalus [phiên bản 1]
Zoonomen - Tài nguyên danh pháp động vật học:
Threskiornis melanocephalus [phiên bản 1]

Tình trạng phân loại:

Trạng thái xem: đầy đủ các loài

Đơn vị phân loại này là một phân loài của Threskiornis [aethiopicus, melanocephalus hoặc molucca] (sensu lato) của một số tác giả

Ⓘ Ibis đầu đen

Ibis đầu đen dài khoảng 50 đến 90 cm, con đực lớn hơn con cái một chút. Mỏ dài, mỏng và cong xuống. Bộ lông có màu trắng hoàn toàn. Mặt trước của cổ, cũng như đầu, không có lông, da đen có thể nhìn thấy ở những nơi này. Cả hai giới đều có màu lông giống nhau.

1. Phân phối

Ibis đầu đen phổ biến ở Ấn Độ, Pakistan, Miến Điện và Thái Lan; nó đã được biết là bay đến miền nam Primorye. Họ hàng gần nhất của anh ta là linh thiêng và Moluccan ibis. Các loài chim sống chủ yếu gần các vực nước.

2. Sinh sản

Ibis đầu đen làm tổ thành đàn, một phần cùng với các loài ibis khác. Tổ ở trên mặt đất, trong bụi rậm hoặc trên cây. Con cái đẻ từ 2 đến 4 quả trứng, chúng nở trong khoảng 21 ngày. Khi cho ăn, gà con liên tục dùng mỏ ngoạm vào mỏ của chim bố mẹ, sau đó nó sẽ trào ra chất trong yết hầu cho gà con. Chim non trở nên độc lập trong khoảng 5 đến 6 tuần.

3. Dinh dưỡng

Với chiếc mỏ dài của mình, ibis đầu đen đào sâu trong lòng đất hoặc đá trầm tích để tìm kiếm côn trùng, tôm càng và các động vật nhỏ khác. Đôi khi, các loài gặm nhấm hoặc bò sát nhỏ cũng có thể trở thành con mồi của nó.

Pin
Send
Share
Send
Send